پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی

کاليبراسيون چيست ؟

آشنایی با مهندسی پزشکی,آشنایی با سرویس و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی,مقالات مهندسی پزشکی

کالیبراسیون چیست ؟   کاليبراسيون عبارتست از مقايسه يک دستگاه اندازه گيري با يک استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظيم دستگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه. کا

کالیبراسیون چیست ؟

 

کاليبراسيون عبارتست از مقايسه يک دستگاه اندازه گيري با يک استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظيم دستگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه.
کاليبراسيون مي تواند در بسياري از فرآيندهاي بيمارستاني نقش عمده اي ايفا کند و ابعاد مختلف مرتبط با تجهيزات پزشکي از جمله تعميرات ، نظارت و بازرسي را متحول سازد.
مهمترين اهداف پروژه کاليبراسيون به شرح زير است:


1. کاهش هزينه تعميرات اتفاقي به دليل نظارت بر عملکرد دستگاه
2. افزايش عمر تجهيزات پزشکي
3. کاهش مواد ، قطعات و ملزومات مصرفي
4. جلوگيري از مراجعات متعدد بيمار به مراکز درماني به منظور کسب اطمينان از صحت آزمايش ها

کاليبراسيون فرآيندي دوره اي است که بايد نسبت به انجام آن در دوره هاي معين اقدام نمود. بدين ترتيب که دردوره هاي مشخصي ، دستگاه کاليبره شده و روي آن برچسب مخصوصي که شامل تاريخ کاليبره و تاريخ انقضاي کاليبراسيون مي باشد و مهمور به مهر آزمايشگاه کاليبراسيون است ، زده مي شود. پس از آن بايد از به کار گرفتن دستگاه هاي فاقد اين برچسب يا دستگاه هايي که از تاريخ انقضاي کاليبراسيون آنها گذشته است ، جدا خودداري شود.

كاليبراسيون و استاندارد ايزو 9001 :
هر مركزي كه بر اساس استاندارد ايزو 9001 به سوي كيفيت در حركت است، بايد مطابقت با نيازمندي هاي تعيين شده رادر تمامي مراحل تضمين نمايد. يكي از مهمترين بندهاي الزامات اين استاندارد ، كنترل تجهيزات ، آزمون و همچنين حصول اطمينان از كاليبره بودن آنها است. نتايج هر آزمون، كاليبراسيون يا مجموعه اي از آزمونها يا كاليبراسيون هايي كه انجام مي شود ، بايد به طور صحيح، واضح، بدون ابهام و مبتني بر واقعيات و طبق دستورالعمل هاي خاص مندرج در روشهاي آزمون يا كاليبراسيون گزارش گردد. نتايج معمولاً در قالب گزارش آزمون يا گواهينامه كاليبراسيون گزارش مي شود و بايد شامل كليه اطلاعاتي باشد كه بيمارستان آنها را درخواست كرده و براي تفسير نتايج آزمون يا كاليبراسيون ضروري است و نيز شامل كليه اطلاعاتي باشد كه براي روش به كار رفته مورد نياز است.
در ادامه مثالي خواهيم زد که در آن ، کيفيت عملکرد يک دستگاه فور را قبل و بعد از کاليبره شدن مقايسه خواهد کرد.
منحني زير عملکرد يک فور را قبل از کاليبره شدن، در زمان ها و دماهاي مختلف نشان مي دهد. همانطور که در نمودار مشاهده مي کنيم ، فقط در محدوده مستطيل آبي رنگ، محيط استريل مطلوب ايجاد مي شود.

منحنی عملکرد دستگاه فور قبل از کالیبراسیون

سپس فور، کاليبره شده و مجدداً اندازه گيري ها انجام شده و منحني دما – زمان براي آن رسم مي شود. همانطور که نتايج نشان مي دهد ، نسبت به حالت قبل ، محدوده استريل مطلوب ، در دماها و زمان هاي خيلي بيشتري حاصل مي شود.

منحنی عملکرد دستگاه فور پس از کالیبراسیون

 


کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، کالیبراسیون ، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ، آشنایی با کالیبراسیون ،‌ استاندارد ایزو ٩٠٠١